Ajándékokat készítünk érzelmekkel

Ajándékokat készítünk érzelmekkel

Ezer ajándék raktáron

Ezer ajándék raktáron

Már 18 éve Önnel

Már 18 éve Önnel

Az én számlám

Felhasználási feltételek

Alapvető rendelkezések

Ezek az általános szerződési feltételek (a továbbiakban csak ÁSZF) szabályozzák a jogokat és kötelezettségeket
 
Petr Halamka között, üzleti hely E. Benese 573/94, 500 12, Hradec Kralove, Cseh Köztársaság, adószám: 71887962, VAT: CZ8607063355.
A szolgáltató áfaköteles.

Email: info@wantie.hu

Üzleti hely címe: Kladska 123/77, Hradec Kralove, 50003, Cseh Köztársaság
 
a 'eladó' részéről és a vevők (vásárlók is) részéről.
 
Ezek az általános szerződési feltételek különféle jogokat és kötelezettségeket szabályoznak a vásárlók számára, akik a eladóval fogyasztóként (a továbbiakban csak 'fogyasztó vásárló') vásárolnak, ahol a fogyasztó vásárló a § 419 az új polgári törvénykönyv szerint van meghatározva. és különböző jogokat és kötelezettségeket a magánszemélyek vagy jogi személyek számára, akik az iparügyi törvény vagy más különleges törvény szerint vállalkoznak, vagy állami intézmények és szervezetek (a továbbiakban 'vállalkozó vásárló'), akik üzleti vagy egyéb vállalkozási tevékenységük keretében járnak el az eladóval fennálló kapcsolatokban, ahol a különböző jogokat és kötelezettségeket külön szabályozzák és megkülönböztetik alább mint 'fogyasztó vásárló' jogai és kötelezettségei és 'vállalkozó vásárló' jogai és kötelezettségei. Ha ezek a feltételek egyes jogokat együttesen és azonosan szabályoznak a fogyasztó vásárló és a vállalkozó vásárló számára, a vállalkozó vásárlót és a fogyasztó vásárlót egyaránt 'vásárlóként' jelölik.
 
A jogi kapcsolatok az eladó és a fogyasztó vásárló között az alábbi általános szerződési feltételeknek és továbbá, az ezekkel a feltételekkel nem szabályozott területeken, az új polgári törvénykönyvnek és az 634/1992 sz. fogyasztóvédelmi törvénynek, valamint az eladó és a nem vállalkozó vásárló közötti kapcsolatokat szabályozó rendelkezéseknek megfelelően alakulnak.
 
A jogi kapcsolatok az eladó és a vállalkozó vásárló között az alábbi általános szerződési feltételeknek és továbbá, az ezekkel a feltételekkel nem szabályozott területeken, az új polgári törvénykönyvnek és az eladó és a vállalkozó vásárló közötti kapcsolatokat szabályozó releváns jogi rendelkezéseknek megfelelően alakulnak.
 
Ezek az általános szerződési feltételek szabályozzák a Wantie.hu elektronikus üzletben történő áru vásárlását és értékesítését, amely a www.wantie.hu címen működik.
 
A vásárló kijelenti, hogy a megfelelő regisztrációs, rendelési stb. űrlapokba helyesen és igazán töltötte ki az adatait, amelyek azonosítják személyét (név és vezetéknév, lakcím, cég, székhely, telefonszámok, e-mail, áru kézbesítési helye,.....).
 

I. cikk A vételi szerződés tárgya

1. az eladó kötelezettsége 
Amennyiben vételi szerződés jön létre, az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy átadja a vevőnek a vételi tárgyat és átruházza rá a tulajdonjogot.
 
2. a vevő kötelezettsége 
Amennyiben vételi szerződés jön létre, a vevő kötelezettséget vállal arra, hogy átveszi az árut és megfizeti az eladónak vagy a szállítónak a megállapodott vételárat.
 
3. a vétel tárgya 
A vételi szerződés tárgyát képező áru a gyártó, megnevezés, típus, mennyiség, súly, méretek, ár stb. tekintetében a vevő rendelésében meghatározott.


II. cikk Megrendelés

Kínáljuk Önnek a lehetőséget, hogy otthonából kényelmesen vásároljon. A megrendelést naponta 24 órán át leadhatja az integrált bevásárlókosár segítségével. A megrendelés visszaigazolását e-mailben küldjük el Önnek, az áru szállításáról is e-mailben értesítjük. Bizonyos megrendeléseknél (nagyobb mennyiség stb.) telefonon lépünk kapcsolatba a megrendelés megerősítése érdekében. Bizonyos esetekben az eladó előzetes fizetést kérhet, különösen a vásárló kívánságára lézerrel vagy más módszerrel módosított termékek esetében.
A bevásárlókosárban található megjegyzés mező csak rövid információ közlésére szolgál az eladónak, például a cím pontosítására. A megjegyzés nem szolgál a vevő és az eladó közötti kétoldalú kommunikációra, és nem lehet követelni a kérdés megválaszolását vagy az igényelhető követelményt. Bármely megrendeléssel kapcsolatos követelményt írásban kell megerősíteni az eladó részéről, például e-mailben vagy SMS-ben.
 

III. cikk A szerződő felek jogai és kötelezettségei a megrendeléskor és az áru kézbesítésekor

1. a kézbesítés helye és ideje 
Az eladó kötelezettsége, hogy az árut a vevő számára a megrendelési űrlapon megjelölt helyen és a megállapodott szállítási időn belül kézbesítse. Az áru kézbesítési helye a megrendelési űrlapon ily módon megjelölt hely, és a megállapodott szállítási idő vagy az az időtartam, amelyre a felek megállapodtak, vagy az az időtartam, amely a Wantie.hu  -nál egy adott áru esetében meg van adva, azzal, hogy ez az időtartam tájékoztató jellegű, és az eladó indokolt esetekben meghaladhatja. A lézeres írással rendelt termékek esetében a szállítási idő 1-3 munkanappal meghosszabbodhat.
 
2. megrendelés 
Az elküldött megrendelés, az ebben a bekezdésben említett kivételektől eltekintve, visszavonhatatlan ajánlatot jelent a megrendelésben meghatározott áru megvásárlására.
 
A megrendelés a következő esetekben mondható fel (törölhető): 
 
a) kölcsönös megállapodással
 
b) az eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelést vagy annak egy részét a következő esetekben mondja fel: az árut már nem gyártják vagy nem szállítják, vagy az áru beszállítójának ára jelentősen megváltozott. Ebben az esetben az eladó haladéktalanul kapcsolatba lép a vevővel a további lépések megegyezésének érdekében. Ha a vevő már részben vagy teljes egészében kifizette a vételárat, ez az összeg a lehető leghamarabb, de legkésőbb 14 napon belül visszatérítésre kerül a vevő számlájára vagy címére, miután az eladó tudomást szerzett erről a tényről.
 
3. az áru átvétele a jogosult személy által 
Az áru kézbesítését a vevő vagy más, a kézbesítés idején a kézbesítési helyen tartózkodó személy (jogosult személy) általi átvételnek tekintik. A vállalkozó vevő esetében jogosult személynek tekintendő az a személy is, akit a vállalkozó vevő erre felhatalmazott, amennyiben a vállalkozó vevő az ilyen személy cselekményeiért felelős a § 430 az új polgári törvénykönyv értelmében. Ha az átadó személy nem tudja az árut az előző mondatban említett módon kézbesíteni, az árut akkor is kézbesítettnek tekintik, ha a vevő az árut az átadó személy által meghatározott időben és helyen veszi át (tárolási idő és hely). A tárolási időt és helyet az átadó személy megfelelő módon közli a vevővel. Az áru átadását és átvételét a vevőnek vagy a jogosult személynek írásban kell megerősítenie az átadó személynek. 
 
4. tárolási idő, részleges teljesítés 
Az áru kézbesítését akkor is végsőnek tekintik, ha a vevő vagy a jogosult személy nem veszi át az árut, a tárolási idő utolsó napján. A vevő mindig köteles átvenni a legkésőbb a szállítási határidő lejártát követő 7 napon belül kézbesített árut. A vevő köteles elfogadni a részleges teljesítést is, azaz csak a vétel tárgyának egy részének kézbesítését. Ha a felek az adott esetben másképp nem állapodnak meg, a részleges teljesítéssel megszűnik az eladó kötelezettsége a vétel tárgyának fennmaradó részének kézbesítésére.
 
5. szállítás 
Az eladó gondoskodik az áru szállításáról a kézbesítési helyre. Az eladó jogosult az árut harmadik személy (átadó személy) közreműködésével szállíttatni. Az áru szállítását az eladó a megrendelési űrlapon megadott utasítások szerint biztosítja. A szállítási költségek megfizetése a vevő részéről együtt esedékes a megállapodott vételár megfizetésével. 
 
6. A vásárló kívánsága szerint módosított áru - lézeres írás
A www.wantie.hu weboldalon a lézeres írás szimbólummal jelölt kiválasztott termékeket a vásárló kívánsága szerint módosíthatja írással (szöveggel vagy képpel, ha a termék ezt lehetővé teszi). Az írás ára hozzáadódik a termék teljes árához. A vásárlónak meg kell adnia a terméken feltüntetendő helyes szöveget. Utánvétes fizetés esetén a vásárlót bizonyos esetekben felkereshetik a helyes telefonszám és szöveg ellenőrzése érdekében. A vásárló teljes felelősséget vállal a megadott leírásért, a szállítási címért és az egész megrendelés kapcsolattartási adataiért. Az így módosított áru nem vonatkozik a 14 napos visszaküldési garanciára indoklás nélkül.

A vásárló a kötelező megrendelés elküldésével teljes mértékben hozzájárul ahhoz, hogy tájékozott a lézeres írás szolgáltatásról, és elegendő információt kapott erről a szolgáltatásról, amely részletesen le van írva a FAQ címen, amely a www.wantie.hu minden oldaláról elérhető és látható.
 
A vásárló által küldött szöveg: Minden termék megadja a karakterek maximális korlátozását. Ha a vásárló által megadott karaktereket meghaladjuk, nem garantáljuk a szokásos írásminőséget (a szöveg árnyalata a fókusz változása miatt eltérő lehet) és az olvashatóságot. A kötelező megrendelés elküldésével a vásárló tudomásul veszi ezt a tényt, és hozzájárul ahhoz. A karakternek tekinthető a szóköz, írásjel és egyéb karakterek és szimbólumok, amelyek kibővítik a végső szöveget.
A vásárló által megadott szöveg mindig a leírt tárgy lehetőségei szerint lesz elrendezve. Alapértelmezés szerint a Monotype Corsiva betűtípust használjuk, de szükség esetén fenntartjuk a jogot más betűtípus használatára a vásárló értesítése nélkül. Üveggravírozás esetén az Evogria betűtípust használjuk, ha másként nincs jelezve.
A szövegbe illesztett speciális karakterek automatikusan ki lesznek hagyva a lézer által, mivel nem részei a telepített karakterkészletnek. Ez nem vonatkozik a szabványos szövegre, idézőjelekre, zárójelekre, vesszőkre és ékezetre és egyéb szövegekben általában használt standard karakterekre. 
 
A vásárló által küldött fényképek: A www.wantie.hu egyes termékkártyáin található lézerrel írt fotók csak illusztrációk, és a vásárlónak azt a képet kell adniuk, hogy hol lesz a fénykép elhelyezve. A lézeres írás durva beavatkozás az adott anyag szerkezetébe. Durva szemcsésség keletkezik, és a végeredmény holografikusan hat, ami azt jelenti, hogy a lézeres írás minden szögből másképp töri meg a fényt.
A vásárló által küldött fényképek nem kerülnek grafikai szerkesztésre - csak a jelentős területek kivágása és átvitele a termékre történik. Az eredmény mindig közvetlenül függ a szállított fénykép minőségétől. A fénykép formátumának meg kell felelnie a termék formátumának - vagyis ha a termék magasságban van orientálva, a vásárlónak magasságban orientált fényképet kell szállítania, és fordítva. Amikor fényképet tölt fel a termékhez, amelynek nem szabványos kivágása van (pl. szív), a fényképnek elegendően nagy szegélyekkel kell rendelkeznie.
 
Ha a vásárló nem határozza meg az adatok elhelyezését a terméken, a lézeres írás az elküldött adatok (szöveg vagy kép) lehetőségei szerint kerül feldolgozásra.
 
A vásárló a megrendelés elküldésével tudomásul veszi, hogy úgynevezett reklámszöveggel (nem műszaki leírással) készül. A gyártógép ebben a beállításban történő toleranciája és így az adatok igazítása és elhelyezése a terméken különböző lehet +-2 mm-nél kisebb tárgyak esetében, mint például kulcstartók vagy nyakláncok. Nagy termékek, mint például nagy kések, laposüvegek, boros ajándékkészletek esetében a tolerancia +-4mm lehet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szállított alapanyagok (főleg a szövegek) nem feltétlenül lesznek középen a terméken, és a távolság a termék egyes széleitől eltérő lehet a tolerancia keretein belül. Az egyes termékeknél megadott mintafotók illusztratívak. Az írás végső árnyalata vagy színezése eltérhet a termékfotón láthatótól.
 
7. Az eladó jogának fenntartása, hogy visszautasítsa a szolgáltatásokat
Az eladó fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa a vásárló által lézeres módosítással megrendelt termék elkészítését. A visszautasítást indok nélkül kell közölni a vásárlóval. Az eladó köteles tájékoztatni a vásárlót a termék elkészítésének elutasításának okairól (nem megfelelő fotók, védjegy alá eső logók, hosszú szöveg, olyan szövegek és képek, amelyek nem felelnek meg a cseh jogszabályoknak ...).
 
8. Áru szállítása Szlovákiába
A szállítási feltételek a VI. cikk VOP szerint választott fuvarozó szerint szabályozottak. Szlovákiába csak végfelhasználóknak szállítunk. A vásárlási rend, reklamációk és egyéb jogi aspektusok kizárólag ezeknek az ÁSZF-nek és a hatályos cseh törvényeknek megfelelően szabályozottak.
 

IV. cikk Az ár, fizetési feltételek, kedvezménykuponok és a kedvezménykuponokkal szerzett egyéb előnyök

1. a vétel tárgyának ára 
A szerződő felek megállapodtak a vételi tárgy vételárának megállapításában, amely az eladó árukatalógusában megadott áruként szerepel, ez a vételár már tartalmazza az ÁFA-t. A vételárat a vevő csak azokkal a módszerekkel fizetheti meg, amelyeket a Wantie.hu kínál. A vételár megfizetése feltétele a vételi tárgy átadása a vevőnek és a tulajdonjog átruházása a vevőre. 
 
2. Fizetési feltételek
a) Utánvéttel - az áru árát és a postaköltséget a kézbesítéskor fizeti meg.
b) GoPay fizetési kapun keresztül
 
Kérjük, az átutaláskor a megrendelés számát tüntesse fel változó szimbólumként. A vevő köteles a pénzeszközöket legkésőbb a banki átutalás esetén a harmadik munkanapon (a döntő napon a fizetésnek a eladó számláján kell lennie) átutalni a eladó számlájára.
 
3. Kedvezménykuponok és más, kedvezménykuponokkal szerzett előnyök
A vásárló a kosárban érvényesítheti az előnyt (pl. ingyenes ajándék, termék kedvezmény, szolgáltatás kedvezmény, szállítási kedvezmény és egyéb) - továbbiakban csak előny, amelyet valamilyen reklámajánlat alapján szerezhetett. Ezt az előnyt a kosárban a 'Kedvezménykupon felhasználása' szekcióban lehet érvényesíteni. Egy vásárlás során, azaz egy adásvételi szerződés megkötésével csak egy előny érvényesíthető.
Az adott előnyre vonatkozó feltételek mindig az adott előny mellett feltüntetett információknak megfelelően, vagy az eladó visszavonásáig érvényesek. Az eladó fenntartja a jogot, hogy ne kösse meg az adásvételi szerződést a vevővel, ha az előnyt a vevő célzottan használta fel (pl. helytelenül érvényesített előny felhasználása az ajánlott célra, rendellenes megrendelés létrehozása a vásárló részéről stb.) saját előnyére a eladó kárára. Az eladó köteles haladéktalanul értesíteni a vevőt az adásvételi szerződés meg nem kötéséről és a megrendelés törléséről.

V. Szállítási és kézbesítési határidők és tartozékaik

1. Szállítási társaságok és kézbesítési szolgáltatások
 
Packeta - átvevőhelyek
A szállító szállítási ideje 1-3 munkanap.
 
Magyar Posta
A szállító szállítási ideje 1-3 munkanap.
 
Kézbesítés futárral
A szállító szállítási ideje 1-3 munkanap.
  
2. Szállítási határidők
 
a) Minden terméknél feltüntetjük a termék elérhetőségét (Raktáron vagy Ideiglenesen elfogyott). A második munkanapra történő kézbesítés csak a 'Raktáron' jelzéssel ellátott termékekre és a munkanapon 06:00-ig leadott megrendelésekre érvényes, kivéve ha a weboldalon másként van jelezve. Amennyiben a termék nincs raktáron, kötelesek vagyunk tájékoztatni a vevőt erről a tényről és egyénileg megállapodni a szállítási határidőről.
Ha lézeres szolgáltatást vásárol, a szállítási idő 1 - 3 munkanappal meghosszabbodhat.
A karácsonyi szezon, azaz minden év utolsó hónapjának 15. napjától kezdve, a szállítási határidőket a weboldalunkon látható figyelmeztetések szerint kell értelmezni (különösen a főoldal, a kosár stb.).
 
b) A vásárló a kosárban felár ellenében kérheti az Expressz szállítás szolgáltatást. Ez a szolgáltatás csak a Lézeres leírással rendelkező termékekre érhető el. Amennyiben a szállítmányozónál vagy az eladónál akadály merül fel a szállítási feltételeknek megfelelő kézbesítés, vagy a megállapodott feltételek szerinti szállítás meghiúsulása esetén, a vásárlónak jogában áll visszakapni az ezen kiegészítő szolgáltatásért fizetett összeget. Ezt a jogot a vásárlónak haladéktalanul érvényesítenie kell az eladónál. 
 
c) A vásárló e-mailben kap értesítést a termék expedíciójáról.
 
3. A szállítmány biztosítása a szállítás során (továbbiakban csak biztosítási kiegészítő)
A vásárlónak joga van a kosárban választani úgynevezett biztosítási kiegészítőt a szállítmányához. Amennyiben a szállító megrongálja a csomagot és annak tartalmát a szállítás során, az eladó nem követeli meg a vásárlótól, hogy a biztosítási kiegészítő megvásárlása esetén reklamációt nyújtson be a szállítónál (reklamációs jegyzőkönyv kitöltése). A vásárló köteles e-mailben elküldeni a károsodás fotóját az eladónak, amely alapján az eladó köteles átvenni a vásárlótól minden kötelezettséget és esetleges pénzügyi költséget a helyzet megoldása során. Az eladó továbbá köteles azonnal, saját költségén hibátlan árut szállítani a vásárlónak. Amennyiben a megvásárolt áru nem áll rendelkezésre raktáron, az eladó köteles hasonló helyettesítőt vagy teljes pénzügyi kompenzációt nyújtani a vásárló megrendelése értékében.
 

VI. Postaköltség és csomagolás

A szállítási költségek és a szállítási mód az vásárolt áruk függvényében változnak. A kosárban a rendszer automatikusan kiszámítja a szállítási díjat. A szállítási idő a csomag feladásától számított 1-3 munkanap.
 
Egyes termékek automatikusan 'ingyenes szállítást' jelentenek, azaz ha az adott terméket megrendelik, az egész vásárlás szállítási költség nélkül történik, függetlenül a megrendelés nagyságától (a folyamat automatikusan ellenőrzött a Wantie.hu rendszerében). Általában 30 kg-ig szállítunk csomagokat. Nagyobb rendelés esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, és mi szívesen biztosítunk Önnek egyedi szállítást.
 

VII. Tulajdonjog fenntartása

A szállított áru a vételár teljes kifizetéséig az eladó tulajdonában marad. Azonban a dologban bekövetkező kárveszély a vevőre száll át már annak átvételekor.
 

VIII. Garancia, reklamációs eljárás

1. Általános irányelvek
Esetleges reklamációkat az Ön elégedettségére fogjuk kezelni egyéni megállapodás alapján Önnel összhangban a Cseh Köztársaság érvényes jogszabályaival. 
A vevő köteles az eladótól szállított árut az átvételkor azonnal megvizsgálni. Amennyiben a termék csomagolásának mechanikai sérüléseit észleli, köteles ellenőrizni a termék állapotát, és esetleges károsodás esetén készíteni egy károsodási jegyzőkönyvet a szállító jelenlétében.
 
A szállítás során bekövetkezett károkért a szállító felel, minden áru biztosított. A készített jegyzőkönyv alapján a vásárlónak megfelelő kedvezményt nyújtunk, vagy új árut szállítunk. A szállítólevél aláírásával a vásárló beleegyezik az áru átvételébe és igazolja, hogy az áru megfelelően és időben szállításra került. 
 
A termék első használata előtt a vásárlónak meg kell ismerkednie a garancia feltételeivel, beleértve a használati utasítást, és ezeket az információkat következetesen be kell tartania. Amennyiben a terméket helytelenül használják, a vásárló viseli a felelősséget.
 
A garancia nem terjed ki a termék normál használatból eredő kopására vagy a használati utasítás be nem tartásából eredő károkra.
 
Az eladó nem vállal felelősséget a termékek üzemeltetéséből, funkcionális tulajdonságaiból és az amatőr használatból, valamint a külső eseményekből és helytelen kezelésből eredő károkért az áru átvétele után. Ezekre a hibákra a biztosított garancia sem terjed ki. 
 
A reklamációhoz szükséges a vásárlónak igazolnia a termék Wantie.hu történő vásárlását. Általában elegendő a számla másolata, a megrendelés számának megadása vagy csak a megrendelésre szóló név megadása. Minden megrendelést rögzítenek a Wantie.hu adatbázisában a vásárlás pontos idejével és a vásárló nevével.
 
A reklamációt haladéktalanul, legkésőbb a törvényben előírt határidőn, azaz legkésőbb 30 napon belül kell elintézni a beérkezésétől számítva.
A reklamációk indokolatlan késedelem nélkül, a törvény által előírt határidőn belül, tehát legkésőbb a fogadásuk utáni 30. napon belül kerülnek kivizsgálásra.
A reklamáció elküldésének címe:

Petr Halamka
Kladska 123/77
Hradec Kralove
50003
Cseh Köztársaság
A reklamált árut a fent megadott címre kell eljuttatni, hacsak a vevővel nem kerül más átadási módról egyeztetésre a reklamált áru vagy szolgáltatás tekintetében.
 
2. Jogok a hibás teljesítésből
A szerződő felek jogait és kötelezettségeit a hibás teljesítésből az erre vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok szabályozzák (különösen a 89/2012 sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv § 1914-től 1925-ig, § 2099-től 2117-ig és § 2161-től 2174-ig cikkei).
 
Az eladó felel a fogyasztónak, hogy az áru átvételkor hibátlan. Különösen az eladó felel a fogyasztónak, hogy az átvételkor az áru:
 
- rendelkezik a megállapodás szerinti tulajdonságokkal, és ha nincs ilyen megállapodás, olyan tulajdonságokkal, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amelyeket a vásárló az áru jellege és a reklámok alapján elvárhat,
- alkalmas arra a célra, amit az eladó megjelöl, vagy amire az ilyen típusú áru általában használható,
- megfelel minőségben vagy kivitelben a megállapodott mintának vagy modelleknek, ha a minőség vagy a kivitel a megállapodott minta vagy modell alapján lett meghatározva,
- megfelelő mennyiségben, mértékben vagy súlyban van és
- megfelel a jogszabályi előírásoknak.
 
Ha az áru nem rendelkezik a fent említett tulajdonságokkal, a fogyasztó kérheti a hibátlan áru kiszállítását, kivéve, ha ez a hiba jellege miatt aránytalan. Ha a hiba csak az áru egy részét érinti, a fogyasztó csak annak a résznek a kicserélését kérheti; ha ez nem lehetséges, elállhat a szerződéstől. Ha azonban a hiba jellege miatt ez aránytalan, különösen ha a hiba a szükségtelen késedelem nélkül orvosolható, a fogyasztónak jogában áll ingyenes javítást kérni. A fogyasztónak jogában áll új áru szállítását vagy a rész kicserélését kérni még akkor is, ha a hiba orvosolható, ha az áru nem használható ismételt hibajavítás vagy több hiba miatt rendeltetésszerűen. Ebben az esetben a fogyasztó elállhat a szerződéstől.
 
Ha a fogyasztó nem áll el a szerződéstől vagy nem kéri az áru hibátlan szállítását, a rész kicserélését vagy a javítást, kérheti a vételár mérséklését. A fogyasztónak jogában áll a vételár mérséklését kérni akkor is, ha az eladó nem tudja hibátlan árut szállítani, a részt kicserélni vagy az árut megjavítani, valamint akkor is, ha az eladó nem orvosolja a hibát ésszerű időn belül vagy ha a fogyasztónak a hiba orvoslása jelentős nehézséget okoz.
 
A hibás teljesítésből eredő jogok nem illetik meg a vásárlót, ha a vásárló az áru átvétele előtt tudta a hibáról, vagy ha a hibát maga okozta.
 
A fogyasztó a fogyasztási cikkek esetében a hiba jelentkezésekor érvényesítheti jogait, ha a hiba az áru átvételét követő huszonnégy hónapon belül jelentkezik. Ha a hiba az átvételt követő hat hónapon belül jelentkezik, feltételezhető, hogy az áru már az átvételkor hibás volt.
 
3. A fogyasztó jogai a szerződéstől való elállásra
Ha a vételi szerződés távollévők közötti kommunikációs eszközök segítségével (internetes áruházban) jön létre, a fogyasztónak joga van indoklás nélkül elállni a szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül (ha a vételi szerződés többféle árut vagy több részletben szállítandó árut tartalmaz, az időszak az utolsó áruszállítás napjától kezdődik). 
Amennyiben a fogyasztó a fent említett bekezdés szerint kívánja gyakorolni a 14 napos elállási jogát, kapcsolatba kell lépnie az eladóval, és lehetőleg írásban (ideális esetben e-mailben) vagy jelezze, hogy eláll a szerződéstől, ideálisan megadva a rendelés számát, a vásárlás dátumát és a visszatérítéshez szükséges bankszámlaszámot. A 14 napos időszak nem irányadó a vásárló számára az áru eladónak való visszaküldésére vonatkozóan; mindig az a dátum a mérvadó, amikor a vásárló értesítette az eladót a szerződéstől való elállásról. Az áru visszaküldése az eladónak tehát megtörténhet a 14 napos határidő lejárta után is, és ez a tény nem befolyásolja a vásárló jogát a szerződéstől való elállásra.
 
Amennyiben a vásárló a fent említett bekezdések alapján eláll a szerződéstől, az eladó 14 napon belül visszatéríti a vásárlótól kapott összegeket (kivéve azokat a további költségeket, amelyek az eladó által kínált legolcsóbb, standard áruszállítási módtól eltérő, vásárló által választott áruszállítási mód miatt keletkeztek) a szerződéstől való elállást követően, ugyanazon a módon, ahogyan az eladó a vásárlótól a fizetést kapta, kivéve, ha a vásárló másként rendelkezik. Az eladó jogosult a vásárlótól kapott teljesítményt már a vásárló által visszaküldött áru átvételekor vagy egyéb módon, ha a vásárló ezzel egyetért és ez nem jár további költségekkel a vásárló számára, visszatéríteni. Ha a vásárló eláll a szerződéstől, az eladó nem köteles a visszaküldött áru átvétele előtt visszatéríteni a vásárlótól kapott összegeket, kivéve, ha a vásárló bebizonyítja, hogy az árut az eladónak visszaküldte. Az áru visszaküldésének költségeit a vásárló viseli.
 
A 14 napos elállási jog nem értelmezhető ingyenes árukölcsönzésként. A fogyasztónak, ha a szerződéstől való elállás jogát gyakorolja, 14 napon belül vissza kell adnia az eladónak mindazt, amit a vételi szerződés alapján kapott. Ha ez már nem lehetséges (például az áru a köztes időben megsemmisült vagy felhasználásra került), a fogyasztónak pénzbeli ellentételezést kell nyújtania az eladónak az már vissza nem adható áru értékében. Ha a visszaküldött áru részben sérült, az eladó jogosult kártérítési igényt érvényesíteni a fogyasztóval szemben, és levonhatja az igény összegét a visszatérítendő vételárból. Ebben az esetben az eladónak kell bizonyítania a keletkezett kárt. Az eladó ebben az esetben csak a csökkentett vételárat téríti vissza a fogyasztónak.
 
Az eladó levonhatja a visszaküldött áruval kapcsolatos valós költségeit a visszatérítendő vételárból.
 
A fogyasztó a szerződéstől való elállási jogát nem gyakorolhatja abban az esetben, ha a szerződés:
 
- szolgáltatás nyújtására vonatkozik, amennyiben a szolgáltatást a fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával teljesítették, mielőtt az elállási időszak lejárt volna, és az eladó tájékoztatta a fogyasztót, hogy ebben az esetben nem áll jogában elállni a szerződéstől,
- olyan áru vagy szolgáltatás szállítására vonatkozik, amelynek ára a pénzügyi piacok eladó által nem befolyásolható ingadozásaitól függ, és amely ingadozás a szerződéstől való elállási időszak alatt következhet be,
- alkoholos italok szállítására vonatkozik, amelyeket csak harminc nappal később lehet leszállítani, és amelyek ára a pénzügyi piacok eladó által nem befolyásolható ingadozásaitól függ,
- a fogyasztó igényei szerint vagy személyre szabottan készült áru szállítására vonatkozik,
- gyorsan romló áru, vagy olyan áru szállítására vonatkozik, amely a szállítást követően visszavonhatatlanul összekeveredett más áruval,
- a fogyasztó által megjelölt helyen, a fogyasztó kérésére végzett javításra vagy karbantartásra vonatkozik; ez azonban nem vonatkozik a fogyasztó által nem kért további javításokra vagy a fogyasztó által nem kért pótalkatrészek szállítására,
- zárt csomagolású áru szállítására vonatkozik, amelyet a fogyasztó a csomagolás kinyitása után higiéniai okokból nem küldhet vissza,
- hang- vagy képfelvételek, illetve számítógépes programok szállítására vonatkozik, ha a fogyasztó a csomagolást felbontotta,
- újságok, folyóiratok vagy magazinok szállítására vonatkozik, kivéve, ha a szerződés előfizetési szerződés,
- szállás, szállítás, étkezés vagy szabadidős tevékenység nyújtására vonatkozik, ha az eladó a szerződés teljesítését meghatározott időpontban vagy időszakban vállalta,
- nyilvános árverésen kötött szerződésre vonatkozik,
- digitális tartalom szállítására vonatkozik, amennyiben azt nem adták át fizikai adathordozón, és a szállítást a fogyasztó előzetes, kifejezett hozzájárulásával kezdték meg a szerződéstől való elállási időszak lejárta előtt, és az eladó tájékoztatta a fogyasztót, hogy ebben az esetben nem áll jogában elállni a szerződéstől.
 
A szerződéstől való el álláshoz a vásárló használhatja a minta visszaküldési űrlapot, amely letölthető innen
 
Az egyedi megrendelésre lézerrel módosított termékekre nem vonatkozik a 14 napos elállási jog.
 

Čl. IX. A kockázat átszállása

A termékkel kapcsolatos károk kockázata a vevőre száll át a termék átvételének pillanatában. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a vevő nem veszi át a terméket, annak ellenére, hogy lehetősége volt a termékkel rendelkezni.
 

Čl. X. Az eladó által a Polgári Törvénykönyv alapján a fogyasztónak nyújtott információk

Az NOZ § 1811. cikkének (2) bekezdése szerint:
 
ad a) Petr Halamka, adószám: 71887962, adóazonosító jel: CZ8607063355, Tř. E. Beneše 573, 500 12 Hradec Králové
 
ad b és c) Az áruk, a termékek jellemzői és árai az egyes kínált tételeknél találhatóak.
 
ad d) Az elektronikus kereskedelemben megjelölt áruk árai mindig a végső fogyasztói árak, és nem tartalmaznak semmilyen rejtett díjat, a szállítási költségeken kívül. A szállítási költségek a kereskedelmi feltételekben, valamint a 'Kosár' szekcióban találhatóak.
 
ad e és f) A szállítási és fizetési módokat a vásárló a vásárlás során a 'Kosár' szekcióban választhatja ki, ahol tájékoztatást kap a szállítási költségek teljes összegéről is. A postaköltség és a csomagolási díj szintén a kereskedelmi feltételekben van megadva.
 
ad g) a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől 14 napon belül az áru átvételét követően, ha a szerződést távollévők közötti kommunikációs eszközök segítségével kötötték. Ez a jog nem vonatkozik az egyedi megrendelésre készített termékekre.
 
A távollévők közötti kommunikációs eszközök használatából eredő díjakat nem számítunk fel. A vevő hozzájárul a távollévők közötti kommunikációs eszközök használatához a vételi szerződés megkötésekor. A szerződés megkötésével kapcsolatos kommunikációs eszközök használatából eredő költségeket (internet-hozzáférési díjak, telefonhívások költségei) a vevő maga viseli.
 
A szerződés az eladó által archiválásra kerül, és kérésre hozzáférhető. A szerződés megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása a Wantie.hu weboldalon található.
 

Čl. XI. Egyéb rendelkezések és a fogyasztói viták bíróságon kívüli rendezése, a bélyegző törvény

Abban az esetben, ha a vásárló és az eladó között a vételi szerződésből vagy a szolgáltatási szerződésből eredő fogyasztói vita keletkezik, amelyet nem sikerül közös megegyezéssel rendezni, a vásárló benyújthatja a vitát egy arra kijelölt, bíróságon kívüli fogyasztói viták rendezésére szakosodott szervhez.

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

A vásárló továbbá igénybe veheti az online vitarendezési platformot, amelyet az Európai Bizottság hozott létre az alábbi címen:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

A vásárló magára vállalja a körülmények változásából eredő kockázatot a Polgári Törvénykönyv § 1765 bekezdésének (2) pontja értelmében.

Az eladó weboldalán közzétett összes adat a vonatkozó jogszabályok által védett. Ez a védelem más személyek jogait is érintheti. Az eladó weboldalán közzétett adatokat az eladó vagy a szerzői jog tulajdonosának hozzájárulása nélkül nem lehet harmadik felek számára továbbítani vagy másolni. Az eladó nem vállal felelősséget a weboldalán közzétett információk tárgyi helyességéért, és figyelmezteti az ügyfeleket, hogy ezek az információk semmilyen módon nem tekinthetők az eladó által kínált termékek specifikus felhasználására vonatkozó ajánlásnak.
Az eladó kijelenti, hogy bejegyzett a bélyegzőhivatalnál a 12136-os számon. A bélyegzőjelek itt érhetők el
Az eladó jogosult weboldalának tartalmát, valamint a kínált termékek és árak kínálatát megváltoztatni. Az eladó jogosult ezeket a keresked elmi feltételeket megváltoztatni, a módosítások azonban nem vonatkoznak a már megkötött vételi szerződésekre.
 

Čl. XII. Személyes adatok védelme

A vásárlóval való kommunikációhoz szükséges személyes adatok kizárólag a rendelési rendszer céljaira, belső elemzésekhez és analízisekhez lesznek felhasználva, amelyek a rendszer értékelését szolgálják. Fenntartjuk a jogot, hogy ezeket az adatokat felhasználva tájékoztassuk a felhasználót tervezett tevékenységeinkről - kedvezményekről, akciókról stb.
 
Az eladó vállalja, hogy a személyes adatokat semmilyen formában nem adja át harmadik félnek, kivéve azon eseteket, amikor a jogszabály ezt előírja az állam vagy az állami adminisztráció szervei számára.
 
A személyes adatokhoz csak az eladó kiválasztott alkalmazottai férhetnek hozzá.
 
Az adatainak a Wantie.hu rendszerében történő regisztrációjával a vásárló hozzájárulását adja a fent említett célból történő személyes adatok felhasználásához, és megerősíti, hogy ezeket az adatokat önként adta meg.
 

Čl. XIII. A vásárló általi ÁSZF elfogadása

Abban a pillanatban, amikor a vásárló a Wantie.hu rendszerben a 'MEGRENDELÉS' linkre kattint, ami az objednávky űrlap alatt található, az eladó úgy tekinti, hogy a vásárló alaposan áttanulmányozta ezeket a Általános Szerződési Feltételeket, és kifogás nélkül elfogadja őket, így azok a vásárló akaratának megfelelően a felek közötti vételi szerződés részévé válnak.

Szerzői jog © 2006-2024 wantie.hu